پیروزی در انتخابات

امتیاز 4.50 ( 8 رای )

برای پیروز شدن در انتخابات به تعداد جمعیت هر سرزمین و حوزه انتخابیه ای که ما شرکت کردیم راهکار داریم ولی به دلیل محد.ودیت های علمی زمانی مکانی امکان استفاده برای ما قابل دسترس نیست اما پیروز شدن در انتخابات همانند بازی شطرنج باید چیدمان خاص واستراتژی به کار گرفت که بتوان در کمترین زمان و هزینه پیروز شد

مطمنا انچه مارا پرذ انگیزه می کند فکر متمادی ما به داشتن قدرتی است که در پیروزی نهفته است ما در این مجموعه با مطالعه و بررسی میدانی انتخابات در نقاط مختلف کشور و تجربه شخصی در مسیر پیروزی شما را همراهی خواهیم نمود

برای پیروزی در انتخابات نیازرمند مهارتهای متعددی هستیم که بدون انها پیروزی ممکن نیست

سخنرانی

سخنرانی نه صرفا سخنرانی که این مدرسها در دنیای مجازی بر طبل ان می کوبند سخنرانی های انگیزشی در بستر دنیای مجازی بیشتر بیس ان برای بیزنس و تجارت است اما در انتخابات فارغ از مسایل مبادله ای نوعی اعمال قدرت هم تاثیر گذار است ما در دوره پیروزی در انتخابات با بررسی متد سخنرانی و تجارب چندین سالهخ انتخاباتی در تقویت این مهارات در کنار شما خواهیم بود

تیم سازی

اگر هرچیزی را بتوانیم به دیگران تفویض کنیم و باز خودمان اصرار داشته باشیم کسی انرا بهتر از ما انجام نمی دهد این نشان از ضعف ما می باشد و پا گذاشتن به این عرصه بدون داشتن این مهارت شکست را حتمی می کند لذا ما باید بتوانیم با شناسایی درست برای انعقاد اجتماعی افراد دارایی نفوذ را درتیم خود داشته و برای تیم سازی بیشترین سرمایه گذاری کنیم به جرات می توان گفت پرهزینه ترین قسمت انتخابات تیم سازی است و هرگونه قصور و کوتاهی در  این امر باعث از بین رفتن کل هزینه های ما خواهد شد تیم سازی یک مهارت است و نیازمند یک سری اصول و قواعد است که ما در دوره به بررسی ان پرداخته ایم

 

 

تبلیغات

کاری که ذر تمام جهان برای تمامی ابعاد زندگی به صورت خود اگاه و ناخود اگاه صورت می پذیرد اینکه اسم ما در میان اسمها بدرخشد این اسم را به یاد بیاورند و مججدا انرا بروی کاغذ بنویسد اساس ساختار انتخاباتی مارا شکل می دهد شاید تکنیکخهای تبلیغات بیزنسی به دلیل عدم مطالعات در این حوزه جا پای خوش کرده است و هر انتخابات میلیاردها پول و سرمایه صرفا خرج تتبلیغ کاغذی می شود معلوم نیست چند هزار درخت قربانی این انتخاب ها خواهد شد تبلیغات واقعا مساله ای مهم است اما عدم صرف اتکا به دانش خود یا اطرافیانی که در این حوزه تخصصی ندارند نوعی باد دادن سرمایه و انرژی خود است ما برای کاندیدا راهکارهای تبلیغی ارزان را در دروه پیشنهاد دادیم گکه راهگشا میباشد

 

مدیریت هزینه ها

 

محدودیت اقتصادی از مهمترین محدودیتهای بشر است که با ایجاد هزینه فرصت تاثیر بسزای در تصمیمات ما خواهد داشت انتخابات مساله ای عادلانه و براساس فرصت برابر نیست برگزارکنندگان دولتی نهایت تلاش را برای مدیریت درست انتخابات به کار می گیرند اما در حین اجرا می توان دید هیچ فردی به صورت عادلانه نمی تواند در فضای بقا که اگر نکشضی کشته می شوی عادلانه برخورد نمی کند و اولین چیزی که از کف ما می رود هزینه های گزاف و الکی است که خرج یک بازی نمودیم پول مساله ای کلیدی در انتخابات در جهان سوم است و عدم توجه به ان شکست را حتمی می کند هرگونه خساست و یا ریخت و پاش بی حساب و کتاب برای ما می تواند هزینه های بالای را به بار اورد ما به شما خواهیم گفت که هزینه ها و دورنما را بررسی کنید و قدرت کنار کشیدن یا ادامه پر قدرت با به شما اگاهی رسانی خواهیم نمود قبلا از اینکه سرمایه مالی تان به باد برود شکستی اجتماعی هم چاشنی عمر پر برکت شما نشود مطمن کسی در کنار جاده پولهای خحود را پیدا نکرده است تا انرا خرج چیزی کند که مطمن است شکستش حتمی است

 

 

برای پیروزی به تنهای شکست خواهید خورد و داشتن زنجیره انسانی متزلزل هم برای بقای شما میتواند خطر افرین باشد لذا نیاز مند تحلیل براساس واقعیت نه رویاهای که سرتان را گرم کرده است می باشد ما در کنار شما خواهیم بود اگر برنامه ای مدون برای پیروزی داشته باشید

3343 بازدید